Rasism i Japan?

Rasismen har blivit en fråga som diskuteras allt mer i Sverige sedan Sverigedemokraterna började växa som parti. Många svenskar har haft svårt att acceptera att det kan finnas rasister i Sverige, ett land som historiskt har haft stor arbetskraftsinvandring och alltid varit öppet för flyktingar. Det har gjort invandring till en känslig fråga i Sverige. Det finns dock ett annat land där invandringsfrågan är ännu känsligare – Japan.

Japan lider av ett växande problem, nämligen att landets befolkning håller på att åldras och att det inte föds tillräckligt många barn. Det kommer att leda till att Japan kommer att ha en stor mängd äldre människor som behöver tas om hand, och till att det inte kommer att finnas tillräckligt många unga människor för att göra det. En ökad invandring till Japan skulle lösa problemet, men landet är av tradition ett slutet land, och bland befolkningen präglas inställningen till invandring och invandrare av misstänksamhet och skepsis. Hela 98,5 procent av Japans befolkning är japaner. Förutom ett program för att locka sjuksköterskor från Filippinerna till Japan görs heller ingenting från regeringens sida för att locka dit den arbetskraft som så desperat behövs. De filippinska sjuksköterskor som sökte sig till landet var dessutom tvungna att klara ett prov för att få arbeta i landet, ett prov som var så svårt att bara en tiondel av de som sökte klarade det. Denna motvilja att ta emot utländska medborgare gäller inte bara arbetskraftsinvandring, utan även asylsökande: under 2013 beviljades bara sex personer flyktingstatus i landet.800px-Japanese_school_uniform_dsc06052

De få som trots alla hinder lyckas ta sig in i landet möts av negativa attityder och diskriminering. Henry Dickson är från Filippinerna och jobbar nu i Japan som sjuksköterska. Han menar att han inte kände sig välkommen i Japan under en lång tid, och att han ibland har blivit ignorerad av japaner. När man frågar människor på stan om invandring är nästan alla emot det, med argument som att det finns unga japaner som bara har tillfälliga jobb, att det för med sig problem med religionen, och att de (invandrarna) är så olika (från japaner) och inte kan språket.

Men det finns hopp. Henry Dicksons chef, Yoko Yamashita, menar att den japanska befolkningen ska vara glada över att det kommer invandrare till landet. Hon ser de äldre varje dag, och vet att landet efter 2025 inte kommer att kunna ta hand om dem, om utvecklingen fortsätter så här.

Behandlingen av turister är dock mycket annorlunda – de flesta som åker till Japan på besök har en mycket positiv upplevelse och vill gärna åka tillbaka. Om du vill besöka Japan kan du enkelt hitta hotell i Tokyo på Hotelltokyo.se.