Kvinnoförtryck i vardagen

 

Att kvinnoförtryck i olika skepnader ständigt pågår är något som uppmärksammas allt mer – främst i västvärlden. Det anordnas kampanjer och protester, och man framför ett aktivt ställningstagande inför detta. Dock tänker många fortfarande att detta med förtryck och förnedrande behandling av kvinnor är något som händer långt bort ifrån vårt moderna Sverige – i andra länder, på andra kontinenter. Det stämmer givetvis i allra högsta grad att flickor och kvinnor förtrycks i andra länder, men betyder detta per automatik att flickor och kvinnor i vårt trygga och jämlika Sverige aldrig behandlas på likartade sätt? Betyder det att inga svenska flickor och kvinnor blir offer för förtryck?

Depressed Woman In Tunnel Of LightI Sverige förekommer vanligen en annan typ av förnedring och förtryck, än till exempel de offentliga bestraffningsmetoder som kvinnor i andra länder utsätts för. Här sker det ofta inom hemmets fyra väggar, där ingen annan ser vad som sker. Sexuellt förtryck är ett exempel på detta. Kvinnan ska bara ställa upp på mannens föreställningar och förväntningar i sovrummet, annars kanske han blir frustrerad? Användandet av sexleksaker exempelvis är något som ska upplevas tillsammans med vällust och ömsesidigt intresse, inte för att den ena parten upplever det påtvingat och upplever att det är ett krav.

En annan sida av kvinnoförtryck är något som är högst aktuellt i vår tillvaro, och det är den offentliga varianten som ständigt sker till vardags. Servitrisen som ständigt får klappar på rumpan. Sjuksköterskan som alltid får ta emot gliringar och sexuella anspelningar som refererar till hennes yrke. Den kvinnliga lastbilschauffören som konstant måste hävda sig inför sina manliga kollegor.

Att den typen av förnedring och förtryck faktiskt accepteras i vårt samhälle, genom att man skämtsamt avfärdar det hela som just ett skämt tyder på att vi i västvärlden trots allt inte har kommit så långt fram i utvecklingen gällande jämlikhet som vi kanske vill låta påskina. Andra typer av tveksamheter gällande jämställdheten handlar om de stora lönegapen mellan män och kvinnor som konstigt nog fortfarande är högst aktuell idag, i synnerhet när det kommer till våra typiskt kvinnodominerade yrkesgrupper.

Har vår tids moderna Sverige verkligen inte kommit längre än så?