Hjälporganisationer mot kvinnoförtryck och hedersrelaterat våld

Hedersvåld har sitt ursprung i vad som kallas för hederskultur. Hederskultur innebär att människors frihet och rättigheter begränsas på olika sätt, vilket motiveras med att familjens heder måste upprätthållas. I familjer och släkter där hederskultur förekommer är hedern i stor utsträckning knuten till kvinnorna i familjen och hur de klär sig och uppför sig, särskilt relaterat till deras sexualitet och kyskhet. Hedersrelaterat förtryck kan variera mellan en mildare form, som innebär att den utsatta individen inte får klä sig som hon (eller han) vill eller umgås med de hon vill, och den mest extrema formen, att bli offer för ett så kallat hedersmord. För att hjälpa individer som befinner sig en situation där de är utsatta för hedersrelaterat förtryck finns en rad olika organisationer som specialiserar sig på just detta.

En av Sveriges äldsta hjälporganisationer mot kvinnoförtryck, Somaya Kvinno-och tjejjour, är idag en av landets största och den enda i Norden som förutom könsperspektiv också har ett etnicitetsperspektiv. De välkomnar alla kvinnor oavsett etnicitet eller religion, men har specialkompetens i att hjälpa kvinnor med muslimsk eller utländsk bakgrund. De grundades 1998, och verkar för att kvinnor ska frigöra sig från förtryck på grund av sitt kön.

Efter mordet på Pela Atroshi 1999 bildade Sara Mohammad föreningen Glöm aldrig Pela. Den skulle komma att byta namn 2002, efter mordet på Fadime Sahindal, till Glöm aldrig Pela och Fadime. Föreningen är numera en riksorganisation, och vänder sig till både män och kvinnor som blivit utsatta för hedersrelaterat våld. De arbetar mot hedersvåld genom att sprida information, upplysa och bilda opinion. Du som känner dig utsatt för förtryck från din familj eller släkt kan också kontakta organisationen för att få hjälp.Hjälporganisationer mot kvinnoförtryck och hedersrelaterat våld 1

Mordet på Fadime Sahindal inspirerade också två systrar i Uppsala att bilda föreningen TRIS, Tjejers rätt i samhället. Redan under sin uppväxt hade systrarna fått erfara hedersförtryck utifrån, då deras vänner till exempel inte fått gå på klassfester eller skolresor, och ibland ”försvunnit” utan att höras av från igen. Den gången en av systrarna faktiskt kontaktade skolans kurator om misstankar om att en av hennes vänner riskerade att bli bortgift mot sin vilja bemöttes hon av okunskap och en ovilja att agera. Systrarna har sedan dess fått se hur omvärlden blivit medvetna om problemet med hedersrelaterat våld och förtryck, och de bidrar själva genom sin förening. TRIS arbetar både förebyggande mot hedersförtryck genom olika aktiviteter, och som hjälp som man kan vända sig till om man är utsatt.

Om du är utsatt för hedersvåld eller känner att du befinner dig i en riskfylld situation, kan du alltid kontakta någon av dessa hjälporganisationer för att ta dig ur förtrycket.