Hedersvåld och homosexuella

Efter mordet på Fadime Sahindal i Uppsala 2002, utfört av hennes egen pappa, har hedersmord och hedersvåld blivit kända begrepp i Sverige, och debatter om hedersvåld och hur det kan motarbetas har pågått sedan dess. Vad som inte uppmärksammats lika mycket är att det inte bara är heterosexuella flickor och kvinnor som utsätts för hedersvåld, utan också homosexuella, av båda könen.

Hedersrelaterat våld och förtryck mot homosexuella kan ske i familjer med såväl svenska som utländska rötter. Det är inte heller säkert att våldet och hedersnormerna inom familjen har någon koppling till en viss religion. Det gemensamma för alla familjer som utövar hedersvåld mot sina homosexuella söner eller döttrar är att de ser homosexualiteten som något skadligt för familjens heder och anseende, något som är fel och förkastligt. Detta kan de motivera på olika sätt, till exempel med religion, allmän tradition eller vad de uppfattar som vetenskapliga bevis. Det är också vanligt att familjen är mycket tätt sammanhållen och inte släpper in omvärlden. Det familjen vill uppnå med ett hot om våld eller att faktiskt använda sig av våld, är att sonen eller dottern ska förneka att de är homosexuella.Hedersvåld och homosexuella 1

År 2006 gjordes en undersökning på uppdrag av länsstyrelsen i Skåne för att utreda hur många i Skåne som blivit utsatta för hedersvåld på grund av sin sexuella läggning. Bara i Skåne fann man 53 personer. De flesta höll fortfarande sin sexualitet hemlig för sin familj, av rädsla för konsekvenserna, och de få som kommit ut inför sin familj hade misshandlats, utsatts för dödshot och i vissa fall uteslutits från familjegemenskapen. Undersökningen konstaterade också att det finns ett mörkertal, och att ingen av de ungdomar som utsätts för denna form av hedersvåld får hjälp från samhället. Många av de som utstötts från sina familjer lider av depression, ångest och självmordsbenägenhet.

Anneli Svensson, kurator på RFSL i Stockholm 2004, mötte flera ungdomar som sökte hjälp för att de utsatts för hedersrelaterat våld av sina familjer på grund av deras sexuella läggning. En annan form av hot som hon fick erfarenhet av var att föräldrarna hotat med att döda hela familjen, syskonen och sig själva, om personen berättat för någon att han eller hon var homosexuell. Ytterligare en form av hedersvåld är tvångsgiftermål, vilket ofta sker i föräldrarnas ursprungsland.

RFSL ungdom tillsammans med ALMAeuropa genomförde 2011 en studie som visade att samhällets skyddsnät för dessa ungdomar inte är tillräckligt. Den huvudsakliga slutsatsen i studien var att det saknas kunskap och information om hedersvåld på grund av sexuell läggning bland socialtjänst, kuratorer och andra som kommer i kontakt med ungdomar som söker hjälp, och att denna kunskap måste förbättras för att få bukt med problemet.