Hedersmord

Hedersvåld eller hedersrelaterat våld kallas just detta för att särskilja det från andra former av våld mot kvinnor. Detta eftersom det finns flera faktorer som gör att hedersvåld inte kan jämföras med våld mot kvinnor i allmänhet, till exempel att även män utsätts för hedersvåld, och att våldet drivs fram av omgivningen, oftast offrets familj och släkt. Det är också en vedertagen sanning inom forskningen kring hedersvåld att det är kopplat till traditioner i vissa kulturer och vissa folkgrupper, även om det inte bara förekommer inom dessa.

Hedersvåld som begrepp och fenomen blev välkänt för det svenska folket i och med den stora medieuppmärksamheten kring mordet på Fadime Sahindal 2002. Fadime hade redan innan mordet talat i Riksdagen och i media om sin situation. Efter att Fadime vägrat bli bortgift med en av hennes kusiner, och sedermera blivit tillsammans med en svensk pojkvän, ansåg familjen att hon hade dragit skam över deras namn, och hon fick flera dödshot från sina manliga släktingar. Mordet utfördes av Fadimes egen far, Rahmi Sahindal, som i rättegångarna efteråt erkände mordet och angav som motiv att Fadime hade vanhedrat släkten.Hedersmord 1

Mordet på Fadime klassificerades som ett hedersmord, och sedan dess har fenomenet debatterats och diskuterats omfattande i media. När ett nytt fall av hedersrelaterad våld kommer till allmänhetens kännedom, brukar debatten ta fart igen. Ett sådant exempel är mordet på en ung kvinna i slutet av 2012, som utfördes av hennes make inför hennes syster. Maken dömdes till livstids fängelse och utvisning, och domen berodde till stor del på att systern vittnade om händelserna kring mordet. Det är annars mycket ovanligt med vittnen i liknande fall. Om du vill följa debatten kring hedersmord, till exempel genom nyheter eller dokumentärer på tv, finns ett stort utbud av kanaler hos Canal Digital, där du kan få digital-tv via parabol.

År 2010 gjorde FN:s dåvarande människorättskommissarie Navi Pillay ett uttalande där hon meddelade att det i hennes årsrapport konstaterats att omkring 5000 kvinnor dödas varje år i hedersmord. Hon pekade särskilt på att lagstiftningen i vissa länder undantar individer som begår hedersmord från bestraffning, och betonade att det är ”varje stats skyldighet att skydda kvinnor mot diskriminering”, som hon säger hedersmord vara den mest extrema formen av. Även om hedersmord alltså är vanligast i Asien och Mellanöstern, vilket också konstaterades i årsrapporten, är det ett problem som vi också måste konfrontera i Sverige.