Hatbrott

Hatbrott är ett brott som riktas specifikt mot någon ur en särskild grupp. Ofta handlar det om någon som blir utsatt för våld eller annat brott på grund av sin etnicitet, nationalitet eller ras, men det kan också handla om personer som blir utsatta på grund av sexuell läggning eller religion. Därför är hatbrott en bred benämning som inkluderar många olika uppsåt och motiv bakom brottet. Den gemensamma nämnaren är att den riktar in sig på personer i kraft av denne tillhör någon av ovanstående grupper. Tanken med hatbrott som benämning är att det ska ge ytterligare straff eftersom ingen ska behöva utsättas av våld på grund av hans eller hennes personliga övertygelser, läggning eller bakgrund.

 

I praktiken är det rasistiska eller främlingsfientliga hatbrott som utgör den överlägset största delen av hatbrott. Enligt Brottsförebyggande rådet var 2012 72 % av alla hatbrottsanmälningar förknippade med rasistiska motiv. På andra plats kom brott som skett på grund av antireligiösa bevekelsegrunder medan de homo- eller transfobiska brotten var det tredje vanligaste hatbrottet. BRÅ för också statistik över vilken typ av brott som anmälningarna rör. I Sverige är olaga hot och ofredande det vanligaste brottet med 41 % av anmälningarna medan våldsbrott kommer på andra plats med 16 %. Även ärekränkning, hets mot folkgrupp och skadegörelse är relativt vanliga hatbrott.

Discrimination Dictionary Definition

 

Det är inte bara minoritetsgrupper som kan bli utsatta för hatbrott. Även majoritetsgrupper som exempelvis kristna och vita kan utsättas för hatbrott enligt BRÅ:s definition. Dessa hatbrott är dock statistiskt sett betydligt ovanligare än hatbrott mot exempelvis muslimer eller homosexuella. Hatbrott som term kommer ursprungligen från amerikansk juridik, men det har nu använts i svenska sammanhang i ett par decennier. Hatbrott är ett resultat av fördomar som ställs på sin spets. Fördomar bottnar ofta i rädsla och oförstånd inför det okända och många som begår hatbrott kan själva tycka att de ”bara försvarar sig själva”.

 

Förespråkarna för hatbrottsstatistiken menar att det visar på ett överskådligt sätt vilka destruktiva tendenser som kan finnas i samhället. Det innebär också en brottsskärpning i domstolen för att bestraffa hatbrott hårdare.

 

Grundprincipen som lett fram till hårdare straff för hatbrott är att skapa ett tryggt samhälle för alla samhällsgrupper. Om vi lyckas få undan hatbrotten lär vi kunna leva med de mindre problemen.