Afrofobi

Afrofobi är ett samlingsbegrepp för diskriminering, hatbrott och rasism mot afrikaner samt människor med afrikansk härkomst. Att vara afrofob kan innebära att man har fördomar, känslor och negativa attityder mot personer som har svart hudfärg. I Sverige är det afrosvenskar som utsätts för afrofobi, och det grundar sig i rasistiska idéer och föreställningar om att afrikaner är mindervärdiga. I Sverige bor det idag cirka 180 000 afrosvenskar, vilket inkluderar alla som har någon form av afrikanskt påbrå. I Sverige är afrofobi ett erkänt och allmänt känt problem. Detta är delvis tack vare Afrofobirapporten som Mångkulturellt centrum gav ut år 2014, på beställning av den dåvarande regeringen.

Afrofobi i Sverige

Afrofobi har djupa rötter i Sverige, det kan man till exempel se i våra gamla skolböcker där svarta ofta framställs som underlägsna den vita rasen. Trots att många tror att detta synsätt tillhör det förgångna finns det fortfarande liknande problem med Afrofobi i samtidens Sverige. Det kan till exempel ta sig uttryck genom stereotypa nidbilder inom kulturlivet och diskriminerande behandling i vardagen. Det är relativt vanligt att afrosvenska män får utstå rasprofilering, till exempel genom att de anses vara mer kriminella utan att det finns bevis på det. Afrosvenska kvinnor kan utsättas för exotifiering och sexualisering i samhället och det offentliga.

Vad kan man göra?

Har du afrikanskt ursprung och känner att du blir diskriminerad eller på annat sätt utsatt för afrofobi? Det är förståeligt om du inte vill säga ifrån direkt på plats, då det kan vara obehagligt och till och med farligt vissa gånger. Rasism och hets mot folkgrupp ska alltid anmälas till polisen, eller till Diskrimineringsombudsmannen om det är på ditt arbete det har skett. Du kan alltid engagera dig i en grupp som finns till för afrosvenskars rättigheter, till exempel Afrosvenskarnas riksförbund. Där kan du få stöd och råd för hur du kan gå tillväga om du har blivit utsatt. Alla i ett samhälle har en skyldighet att se till att rasistiska åsikter och idéer inte sprids.