Afrofobi

Afrofobi är ett samlingsbegrepp för diskriminering, hatbrott och rasism mot afrikaner samt människor med afrikansk härkomst. Att vara afrofob kan innebära att man har fördomar, känslor och negativa attityder mot personer som har svart hudfärg. I Sverige är det afrosvenskar som utsätts för afrofobi, och det grundar sig i rasistiska idéer och föreställningar om att …

Läs mer

Diskrimineringen av svarta barn i Sverige

Zakarias Zouhir skriver att diskrimineringen av afrosvenskar i Sverige har pågått ända sedan 1800-talet då landet styrde över den svenska kolonin S:t Barthélemy. Enligt BRÅ har hatbrotten mot afrosvenskar ökat stort de senaste åren men politiker visar inget intresse för att vilja åtgärda denna problematiska situation och i media finns den inte heller på agendan. …

Läs mer

Kvinnoförtryck i vardagen

  Att kvinnoförtryck i olika skepnader ständigt pågår är något som uppmärksammas allt mer – främst i västvärlden. Det anordnas kampanjer och protester, och man framför ett aktivt ställningstagande inför detta. Dock tänker många fortfarande att detta med förtryck och förnedrande behandling av kvinnor är något som händer långt bort ifrån vårt moderna Sverige – …

Läs mer

Hatbrott

Hatbrott är ett brott som riktas specifikt mot någon ur en särskild grupp. Ofta handlar det om någon som blir utsatt för våld eller annat brott på grund av sin etnicitet, nationalitet eller ras, men det kan också handla om personer som blir utsatta på grund av sexuell läggning eller religion. Därför är hatbrott en …

Läs mer

Kampanjer mot kvinnovåld

Kvinnor utsätts för olika former av våld dagligen runt om i världen. Som tur är finns det också människor som arbetar för att uppmärksamma detta och kämpa emot det genom olika kampanjer. Vissa kampanjer handlar om att aktivt bekämpa våldet, medan andra handlar om att väcka opinion och informera om det som sker. En kampanj …

Läs mer

Rasism i Japan?

Rasismen har blivit en fråga som diskuteras allt mer i Sverige sedan Sverigedemokraterna började växa som parti. Många svenskar har haft svårt att acceptera att det kan finnas rasister i Sverige, ett land som historiskt har haft stor arbetskraftsinvandring och alltid varit öppet för flyktingar. Det har gjort invandring till en känslig fråga i Sverige. …

Läs mer

Våld i nära relationer

Då man talar om våld i nära relationer avses allt från psykiskt, fysiskt och sexuellt våld till hot om våld. Ofta tänker vi på mäns våld mot kvinnor, fast det kan även handla om föräldrars våld mot barn eller partner våld mot partner i samkönade förhållanden.   Kostnader för våld i nära relationer I en …

Läs mer

Hedersvåld och homosexuella

Efter mordet på Fadime Sahindal i Uppsala 2002, utfört av hennes egen pappa, har hedersmord och hedersvåld blivit kända begrepp i Sverige, och debatter om hedersvåld och hur det kan motarbetas har pågått sedan dess. Vad som inte uppmärksammats lika mycket är att det inte bara är heterosexuella flickor och kvinnor som utsätts för hedersvåld, …

Läs mer

Hedersmord

Hedersvåld eller hedersrelaterat våld kallas just detta för att särskilja det från andra former av våld mot kvinnor. Detta eftersom det finns flera faktorer som gör att hedersvåld inte kan jämföras med våld mot kvinnor i allmänhet, till exempel att även män utsätts för hedersvåld, och att våldet drivs fram av omgivningen, oftast offrets familj …

Läs mer